SANACE A LIKVIDACE EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ

Zabýváme se sanací a odstraňováním materiálů obsahující různé, přírodě i lidem nebezpečné látky, jakými jsou například azbest, ropné látky, organické sloučeniny a.p. Tyto sanační práce jsme schopni provádět po celé České republice.

Např. azbest je označení pro přírodní látku využívanou v minulých letech pro jeho vynikající fyzikální a chemické vlastnosti. Bohužel až v posledních letech je kvůli svým karcinogenním účinkům pokládán za jednu z nejvýznamnějších škodlivin, které může být člověk vystaven. Současná legislativa stanovuje podmínky pro práci s azbestem, kterou se chrání nejen pracovníci, ale i okolí stavby a následně i uživatelé objektů .Tato skutečnost vedla k zákazu práce s materiály obsahující azbest nejenom v Čechách, ale i ve většině států světa.

Pro tuto speciální činnost jsme vybaveni potřebnou technologií, znalostmi a zkušenostmi.

 

>>> podrobné informace –  stavební činnosti >>>
>>> podrobné informace –  likvidace a sanace azbestu >>>


Back to Top