Pozemní stavitelství.

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

Provádíme stavby v oblasti inženýrských sítí a přípravy staveb , včetně stavebních prací menšího rozsahu.

Rovněž provádíme odvodnění mostních konstrukcí, opravy lesních cest a nátěry ocelových konstrukcí včetně stožárů vysokého napětí a rozvoden.

ukázka Polsko - Kutno Opěrná zeď - Karlovy Vary Plynárna Plzeň

>>> podrobné informace – sanace  >>>

Back to Top